Opis projektu

Rekonštrukcia zariadenia pozostávala z  modernizácie ubytovacej časti, vybudovania viacúčelovej športovej haly (dominanty športovej časti hotela, ktorá spĺňa medzinárodné parametre takmer pre všetky druhy loptových hier). Športová hala je vybavená časomierou, výsledkovou tabuľou, audiotechnikou, priestorom vyhradeným pre potreby médií a osvetlením zodpovedajúcim technickým normám pre jednotlivé druhy a charakter vykonávanej športovej činnosti v rozmedzí od 300 do 750 luxov, s možnosťou televíznych prenosov. Zázemie športovej haly tvoria dve samostatné šatne s plnohodnotným hygienickým vybavením.

V rámci športovej časti hotela je k dispozícii aj novovybudované profesionálne fitness a kardio centrum, ktorých zariadenie spĺňa požiadavky profesionálnych športových klubov, dôsledkom čoho sa nám podarilo prezentovať a predať naše služby i rôznorodým športovým klubom, vrátane reprezentačných družstiev.

Pre poskytnutie komplexnej starostlivosti nielen v rámci športových sústredení bolo zriadené lekársko – diagnostické centrum vybavené prístrojmi určenými na výkonnostné a vytrvalostné testy, príp. na doplnkové vyšetrenie predovšetkým športovcov – EKG prístroj, Spiroergometria, Schnelove optotipy, fotobunky, výskokový ergometer, Agility test, fitrodyne Basic, Fitrodyne Diagnostic, Sport tester Garmin, Sport tester Sunto Team Pack, váha s výškomerom, tlakomer, fonendoskop, presvetľovač RTG snímkov.

K športovej časti zariadenia prináleží taktiež novovybudovaný plavecký bazén s dĺžkou 25 metrov a 4 regulárnymi dráhami, so vstavaným protiprúdom, podvodnými kamerami a vysokokvalitnou časomierou Omega s výsledkovou tabuľou. Plavecký bazén je využívaný nielen športovcami, ubytovanými hosťami hotela, ale i širokou verejnosťou.

V bezprostrednej priestorovej nadväznosti plaveckého bazéna bolo zriadené wellness centrum obsahujúce fínsku saunu, bylinkovú paru, soľné inhalácie, vodné atrakcie (tropický dážď, prívalová sprcha, škótske streky), ľadopád, vodná cesta – Kneipov kúpeľ, vírivá vaňa, ochladzovací bazén, tepidárium, odpočiváreň, ako aj ďalšie ponúkané služby – rôzne druhy masáží, rehabilitačné procedúry, zábalová terapia. Zvýšenú návštevnosť wellness centra sme zaznamenali aj zo strany pasantov – hostia z vedľajších ubytovacích zariadení, regionálnych obyvateľov a pod.
Súčasťou projektu bolo vybudovanie kongresového centra s kapacitou 152 miest s rôznymi variantmi sedení, možnosťou zatemnenia, rozdelenia na dve samostatné miestnosti, ktoré je vybavené ozvučením, audiovizuálnou technikou, WIFI pripojením na Internet, klimatizáciou.

V hotelovej časti sa nachádza reštaurácia s letnou terasou, moderne zariadená kuchyňa s možnosťou prípravy rôznych druhov stravovania v zmysle požiadaviek klientely hotela, lobby bar s letnou terasou, nočný bar, bowling bar s dvoma dráhami. K dispozícii je herňa s výhľadom na plavecký bazén vybavená nielen hračkami pre deti, spoločenskými hrami, ale aj stolnotenisovými stolmi, biliardovými stolmi, dataprojekciou, TV prijímačmi. Tiež je možné využiť miestnosť na vzdelávacie aktivity, či rôzne stretnutia.

Pre udržanie atraktívnosti a konkurencieschopnosti hotelového zariadenia na trhu v oblasti cestovného ruchu a zároveň pre udržanie zrealizovaného projektu je potrebné vyvíjať neustále každodenné úsilie, rozširovať ponuku poskytovaných služieb o doplnkové služby, prispôsobovať ponuky dopytu / požiadavkám zákazníkov, získavať novú klientelu. V tejto súvislosti sme následne, mimo rámec projektu zriadili altánok za účelom organizovania grilovačiek nielen pre hotelových hostí, ale aj verejnosť, firemné, rodinné posedenia a vedľa hotela multifunkčné ihrisko s umelým povrchom najmä na tenis, volejbal, futsal, v zimných mesiacoch s využitím na prípravu ľadovej plochy a detské ihrisko s preliezkami.

Priestory fitness boli doplnené o posilňovacie stroje vychádzajúce z požiadaviek športovej klientely. Pre organizovanie spoločenských udalostí, kongresov na vyšších úrovniach s kapacitou nad 150 osôb bol zabezpečený mobilný tanečný parket a podlahovina (koberec) do športovej haly.

Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotelového zariadenia prispela k vytvoreniu nových pracovných miest. Nielen vznikom odbytových stredísk, ale aj rozsiahlou ponukou poskytovaných komplexných služieb hotela bolo po ukončení projektu vytvorených 11 pracovných miest, vrátane pracovného miesta pre MRK. Už po 15 mesiacoch prevádzky hotela sa tento počet zvýšil na 21 miest. Len pre doplnenie môžeme uviesť, že v uvedenom počte nie sú zahrnutí zamestnanci, ktorých zamestnávame formou dohôd o prácach mimo pracovného pomeru (na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti). Zamestnanie takýchto osôb závisí prevažne od sezónnosti, aktuálnej vyťaženosti hotela, dopytu po poskytovaných službách.

 

OPERAČNÝ PROGRAM
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
http://www.sacr.sk/strukturalne-fondy/programove-obdobie-2007-2013/op-kahr/
http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast–op-kahr–6118/127803s

RIADIACI ORGÁN
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
www.economy.gov.sk

 

Súvisiace informácie:

Pamätná doska
Opis projektu