Projekt

NÁZOV REALIZOVANÉHO PROJEKTU
Rekonštrukcia a prístavba hotela AVENA PLUS Liptovský Ján

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU
Jánska dolina 2190, 032 03 Liptovský Ján, Slovenská republika

NÁZOV A SÍDLO PRIJÍMATEĽA
ALEXANDRA WELLNES HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, 032 03 Liptovský Ján, Slovenská republika

ČASOVÝ ROZSAH REALIZÁCIE PROJEKTU
Začiatok realizácie: 10/2009
Ukončenie realizácie: 12/2011

VÝŠKA POSKYTNUTÉHO PRÍSPEVKU
5.045.809,32 EUR

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

Hotel AVENA PLUS Liptovský Ján sa pred rekonštrukciou nachádzal v stave, ktorého dôsledkom bol veľmi nízky dopyt po ním poskytovaných službách; hotel nebol konkurencieschopný predovšetkým vzhľadom na jeho morálnu a technickú zaostalosť a úzky rozsah poskytovaných služieb.

Realizáciou projektu sa nepochybne dosiahla vyššia kvalitatívna úroveň poskytovaných služieb, podstatne sa rozšírila ponuka služieb, ktorú považujeme za komplexnú nielen z pohľadu celoročného využitia hotela, ku ktorej prispieva i atraktivita lokality Liptovského Jána a Jánskej doliny. Hotel, bezprostredne po skončení realizácie projektu premenovaný na Alexandra Wellnes Hotel poskytuje v súčasnosti jedinečné spojenie moderného dizajnu a vybavenia, vysokého komfortu a kvality služieb, ktoré vychádzajú z požiadaviek klientov a hostí hotela.

Realizáciou projektu boli vytvorené podmienky pre zabezpečenie sústredení vrcholových i rekreačných športovcov, športových klubov a oddielov, pre organizovanie športových podujatí, zápasov, turnajov, pretekov, outdoorových aktivít, ale taktiež aj pre oddych, zábavu, či vzdelávacie aktivity. Hotel je určený pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií, ako aj pre špecializované skupiny športových a záujmových klubov, či pre firemné podujatia a semináre.

Novozrekonštruované hotelové zariadenie Alexandra Wellness Hotel je podľa nášho názoru spôsobilé pre získanie relevantnej pozície na príslušnom trhu s vysokým predpokladom dlhodobej konkurencieschopnosti nielen v regióne Liptov, ale aj na celom území Slovenskej republiky. Hotel sa stáva zaujímavým miestom aj pre zahraničnú klientelu, čo potvrdzuje aj klientela, hostia, ktorí naše zariadenie už navštívili a využili poskytované služby.

 

OPERAČNÝ PROGRAM
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
http://www.sacr.sk/strukturalne-fondy/programove-obdobie-2007-2013/op-kahr/
http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast–op-kahr–6118/127803s

RIADIACI ORGÁN
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
www.economy.gov.sk

 

Súvisiace informácie:

Pamätná doska
Opis projektu